2020-05-07 Pyret artikel.jpg
Screenshot 2020-05-08 at 22.11.34.png

Hur många länder har du varit i?

Hämta hem denna excelfil och fyll i siffran "1" i rutan efter varje land så summerar excel automatiskt antalet länder du varit i längst ner i tabellen.

Tillkännagivande:

Club100 tackar inte bara den femhövdade webbgruppen för deras ideella arbete utan också medlemmarna Lars-Gunnar Gårdö, Magnus Persson och Bengt Svensson för deras donationer. Utan er hade denna hemsida inte varit möjlig.

 

© 2018 by Michael Cederborg www.cederborg-photography.com 

2019-11-19_club100_i_skåne