2020-08-30 Årsmöte (bild 1).jpg

Hur många länder har du varit i?

Hämta hem denna excelfil och fyll i siffran "1" i rutan efter varje land så summerar excel automatiskt antalet länder du varit i längst ner i tabellen.

Tillkännagivande:

Club100 tackar inte bara den femhövdade webbgruppen för deras ideella arbete utan också medlemmarna Lars-Gunnar Gårdö, Magnus Persson och Bengt Svensson för deras donationer. Utan er hade denna hemsida inte varit möjlig.

 

© 2018 by Michael Cederborg www.cederborg-photography.com