top of page

Styrelsen

Nuvarande styrelse:

Anders Larsson                   2023-          ordförande (styrelsen sedan 2011)

Henrik Höglund                  2022-           sekreterare

Thomas Casswall                2020-          kassör


Anna Carlehed                     2020-          ledamot, redaktör

Niclas Sassersson               2023-           ledamot (även varit med 2018-20)

Anders Hjertstrand             2023-           ledamot 

Från vänster: Anders L, Henrik, Thomas (övre raden) samt Anna, Niclas och Anders H (nedre raden)

Styrelsehistorik:

Webmasters:

bottom of page