top of page

Stockholmsmöten

I samband med årsmötet på Vinga Fyr 2008 fick Reine Larshans uppmaningen att göra klubben mer aktiv i Mälardalsregionen. Reine styrde raskt upp ett klubbmöte i början av 2009 och en tapper skara på 17 personer deltog i detta första Stockholmsmöte. Den först anmälda personen var Bengt Hildebrand, som Reine aldrig tidigare träffat men haft en hel del mejlkontakt med. Under kvällen erbjöd sig Bengt att vara behjälplig med kommande Stockholmsmöten. På den vägen blev det och fram till 2019 fortsatte de tillsammans ordna möten i Stockholm, de sista två åren med Britt-Marie Boudrie som medarrangör.

Sedan dess har Reine på egen hand eller tillsammans med Hans Ollongren fortsatt att ordna möten i Stockholm.

Mötenas höjdpunkt har under alla år varit de föredrag med reseskildringar eller annat reserelaterat som hållits av våra synnerligen beresta medlemmar och aspiranter. Inom Club100 behöver vi inte direkt leta efter externa föredragshållare när ämnet är resor även om vi vid ett fåtal tillfällen anlitat sådana.

Är du intresserad av att ordna ett Stockholmsmöte? Kontakta i så fall styrelsen.

Föredrag:

                     Elena Chechina                       Giftermål i Pakistan & Mauretanien

                    Anna Carlehed                        Östtimor

2019         Gösta Wetterling (extern)    Sven Hedin

                   Lars-Gunnar Gårdö                Sydossetien

2009-01    Reine Larshans                        Ett annorlunda sätt att resa:

                                                                         - Från Afghanistan till Knutby

Mötesskildringar

2023-06-03 Solbrännan, Österskär

2022-12-17 Zita Folkets Bio, Norrmalm, Stockholm

2022-04-23 Zita Folkets Bio, Norrmalm, Stockholm

2020-11-21 Zita Folkets Bio, Norrmalm, Stockholm

2020-01-18 Solbrännan, Österskär

2019-10-05 Solbrännan, Österskär

2019-01-12 Melodislingan 14, Östermalm, Stockholm

2018-02-03 Melodislingan 14, Östermalm, Stockholm

2017-02-11 Restaurang Brazilia, Östermalm, Stockholm

2016-01-16 Smultronstället, Kungsholmen, Stockholm

2015-01-10 Smultronstället, Kungsholmen, Stockholm

2014-01-18 Smultronstället, Kungsholmen, Stockholm

2013-01-27 Säbb & Blomqvist, Norrmalm, Stockholm

2011-12-18 Säbb & Blomqvist, Norrmalm, Stockholm

2009-11-21 Säbb & Blomqvist, Norrmalm, Stockholm

2009-01-17 Säbb & Blomqvist, Norrmalm, Stockholm

bottom of page