Kalendarium

Afterwork-träffar hålls sporadiskt i Stockholm sedan september 2013.

I Göteborg är det sedan oktober 2013 AW-träff i princip varje månad den 10:e, hör av er till Anders Larsson. Det har också hållits återkommande möten i samband med den så kallade TUR-mässan, på senare år dock i annan form.

Sedan 2009 har det minst en gång årligen i Stockholm ordnats möten med föredrag och måltid eller i form av filmvisning med olika initiativtagare.

Klubbens årsmöten brukar, men behöver inte, äga rum i början av hösten. Jämna år hålls mötet i Sverige och udda år utomlands enligt närmast föregående årsmötes beslut. Kontakta någon i styrelsen för mer information.

De senaste klubbresorna gick till Libyen, Amazonas (båda 2021) och Centralasien (2022). Klubben har genomfört många gemensamma resor under årens lopp. Ytterligare klubbresor är planerade - se nedan - med reservation för pandemi- och säkerhetsläget.

Medlemmar och aspiranter välkomnas att i samråd med styrelsen utforma kommande klubbresor. Det är vi tillsammans som gör klubbens verksamhet!

Om du behöver hjälp att komma i kontakt med någon av ovanstående, hör av dig till webmaster.

 • Extraordinary Travel Festival
  14 okt. 00:01 CEST – 16 okt. 23:59 CEST
  Jerevan, Jerevan, Armenien
  Club100 skickar en delegation till denna ETF:s första världskonferens. För mer information, kontakta Bengt Hildebrand
  Dela
 • Klubbresa till Sierra Leone
  28 okt. 00:00 – 06 nov. 00:00
  Sierra Leone, Sierra Leone
  Kontakta Reine Larshans för mer information och anmälan till resan. Möjlighet till avslut i Liberia.
  Dela
 • Club100-årsmöte i Venezuela
  24 juli 2023 19:00 – 06 aug. 2023 19:00
  Årsmötet hålls eventuellt vid Angel Falls
  Information kommer så småningom. Reine Larshans och Sonny Colin är kontaktpersoner. Datumspannet ovan är indikativt.
  Dela
 • Klubbresa till Nordkorea
  Tid ej fastställd
  Dags att vädra skidoverallen.....
  Uppskjutet på obestämd tid (tidigast 2024) på grund av lokala pandemiregler. Kontakta Reine Larshans för mer information.
  Dela