Kalendarium

Afterwork-träffar hålls sporadiskt i Stockholm sedan september 2013, kontaktperson Reine Larshans.

I Göteborg är det sedan oktober 2013 AW-träff i princip varje månad, hör av er till Anders Larsson.

Från och med februari 2018 är det också sporadiska AW i Skåne där Sonny Colin håller i trådarna.

Under 2009-2018 träffades vi i princip årligen i Stockholm i hyrd lokal med interna föredrag, mingel och intagande av gemensam måltid. Reine Larshans och Bengt Hildebrand som stod för dessa träffar har lämnat stafettpinnen vidare till gänget i Göteborg som förhoppningsvis tar upp den. Enstaka möten i Stockholm kommer dock säkert dyka upp. En del aktiviteter kommuniceras enbart internt.

Klubbens årsmöten brukar, men behöver inte, äga rum i början av hösten. Jämna år hålls mötet i Sverige och udda år utomlands enligt närmast föregående årsmötes beslut. Kontakta någon i styrelsen för mer information.

Hösten 2017 hade Club100 två stycken klubbresor, till Vitryssland respektive Haiti, och hösten 2018 ordnades en dito resa till Jemen. Klubben har genomfört många gemensamma resor under årens lopp. I början av 2020 är det en resa planerad till CAR och mer finns i pipeline men är ej datumsatt.

Medlemmar och aspiranter välkomnas att i samråd med styrelsen styra upp kommande klubbresor. Det är vi tillsammans som gör klubbens verksamhet!

Om du behöver hjälp att komma i kontakt med någon av ovanstående, hör av dig till webmaster.

© 2018 by Michael Cederborg www.cederborg-photography.com