195

Medlemmar

Medlemmar 195  För närvarande är det hela 11 medlemmar (9 män och 2 kvinnor) i klubben som besökt alla världens länder. Gunnar Mattsson klarade av alla länder innan Sydsudan kom till år 2011. Antalet länder var då 194. En av klubbens aspiranter, Markus Lundgren, har också varit i alla länder.

Det finns även minst tre svenskar som inte är med i Club100 som har besökt alla länder.

 

Britt-Marie Boudrie blev 2019 klubbens och med stor sannolikhet Skandinaviens första kvinna att besöka världens alla länder.

Internationellt är det minst 280 (2022) människor, som besökt alla länder. Av dem är ett trettiotal kvinnor. Den yngsta utförde denna bedrift vid bara några och tjugo års ålder.