top of page

195

Medlemmar

Medlemmar 195  För närvarande är det hela 15 medlemmar (13 män och 2 kvinnor) i klubben som besökt alla världens länder. Gunnar Mattsson klarade av alla länder innan Sydsudan kom till år 2011. Antalet länder var då 194. Tre av klubbens aspiranter, Markus Lundgren, Christofer Olofsson och Carl-Gustaf Siby, har också varit i alla länder.

Det finns även minst fyra svenskar som inte är med i Club100 som har besökt alla länder.

 

Britt-Marie Boudrie blev 2019 klubbens och med stor sannolikhet Skandinaviens första kvinna att besöka världens alla länder.

Globalt är det ungefär (januari 2024) 350 människor, 304 (85%) män och 52 (15 %) kvinnor, som besökt alla länder. Av dessa var 12 par. Den yngsta utförde denna bedrift vid bara några och tjugo års ålder. Medelåldern för att bli klar är globalt 53 år och för svenskar 57 år (Källa: NomadMania).

bottom of page