top of page

Medlemskap

Det som krävs för att bli medlem i Club100 är, förutom att man varit i minst 100 av världens länder, att man varit aspirant i klubben (se nedan) sedan minst ett år, personligen infinner sig på ett årsmöte, betalar 100 USD och efter utfrågning väljs in av de på mötet närvarande medlemmarna. Hittills har ingen som kommit så långt nekats ett medlemskap i föreningen.

Enligt klubbens stadgar kan max 100 personer beviljas medlemskap. Efter årsmötet 2023 har vi 93 invalda medlemmar, så vad som händer när vi närmar oss hundra återstår att se.

Man har möjlighet att gå med som aspirant om man fyllt 18 år och varit i mer än 50 länder och det som krävs då är att man betalar 50 USD samt inkommer med ett foto och vissa uppgifter till hemsidan (se flik Medlemmar & Aspiranter). Vi vill också att de som funderar på att bli aspiranter först kommer på två av våra träffar och på så sätt lär känna de andra och klubben

bottom of page