Medlemskap

Det som krävs för att bli medlem i Club100 är, förutom att man varit i minst 100 av världens länder, att man är aspirant i klubben (se nedan), personligen infinner sig på ett årsmöte, betalar 100 USD och efter utfrågning väljs in av de på mötet närvarande medlemmarna. Hittills har ingen som kommit så långt nekats ett medlemskap i föreningen.

Enligt klubbens stadgar kan max 100 personer beviljas medlemskap. Efter årsmötet 2020 har vi 86 invalda medlemmar, så vad som händer när vi närmar oss hundra återstår att se.

Man har möjlighet att gå med som aspirant om man varit i mer än 50 länder och det enda som krävs då är att man betalar 50 USD samt inkommer med ett foto och vissa uppgifter till hemsidan (se flik Medlemmar & Aspiranter). Detta rekommenderas eftersom aspiranterna bjuds in till våra aktiviteter och på så sätt lär känna de andra och klubben.