top of page

FN:s MEDLEMSLÄNDER.  193 länder är medlemmar i Förenta Nationerna. Enligt FN-stadgan är FN öppet för alla stater som vill arbeta för fred. De måste åta sig de skyldigheter som stadgan ålägger dem samt vara både villiga och kapabla att uppfylla dessa. Stater antas som medlemmar i FN genom beslut i generalförsamlingen på rekommendation av säkerhetsrådet. De senaste länderna som upptogs i FN var Sydsudan (2011) och Montenegro (2006).

EJ MEDLEMMAR.  Vatikanstaten är den enda internationellt allmänt erkända stat som inte är medlem i FN, dock har man permanent obeservatörsstatus i FN. Ytterligare stater som inte är medlemmar är exempelvis Taiwan, Kosovo, Palestina och Västsahara. Taiwan har varit medlem i FN men Kina övertog platsen när det landet blev politiskt, ekonomiskt och militärt starkare och därigenom kunde utöva press på det internationella samfundet.

CLUB100.   Vi räknar FN:s 193 medlemsländer + Vatikanstaten och Taiwan. Detta gör 195 länder totalt. Från början räknades ett hopkok av FN-länder, FIFA-länder och territorier. Detta ändrades till nuvarande räkningssätt på en årsstämma i slutet av 90-talet då klubben fortfarande bara hade en handfull medlemmar.

2018 club100 i Indien 452A3588.jpg
bottom of page