top of page

50-195

Aspiranter

50 - 195

För att kunna bli aspirant måste man vara 18 år, besökt minst 50 länder och ha besökt minst två officiella Club100-arrangemang (t.ex. gemensam AW, regionsmöte, eller resa). När man nått 100 besökta länder kan man ansöka om medlemskap på något av våra årsmöten. Mer om detta på annan plats.

 

I nuläget kostar det 50 USD i engångsavgift att vara aspirant för vilket man får delta i alla klubbens aktiviteter (undantaget rösträtt vid årsmöten). Man måste vara registrerad aspirant i klubben för att kunna bli invald som medlem. Första steget till att bli aspirant är att komma på två av våra träffar.

 

Nedan följer en förteckning på klubbens aspiranter. För närvarande är det hela 101 personer som är aspiranter i klubben, 64 män och 37 kvinnor, varav 27 st har varit i mer än 100 länder och tre i världens alla länder.

Club100 ser det som både naturligt och önskvärt att en aspirant som uppnått hundra besökta länder går vidare och fullt ut blir medlem i klubben.

Vill du bli aspirant? Kontakta då någon av våra webmasters.

bottom of page