top of page

In memoriam

Nedanstående medlemmar har gjort sin sista resa. Vi lyser frid över deras ljusa minne.

061 Kaisa Person.jpg
Karin Person
 

Medlem: #061

2016-2021

Karin, som mest kallades Kaisa, föddes 1929 och ägnade en stor del av sitt liv åt att hjälpa andra inom olika former av mission och välgörenhet vilken verksamhet också tog henne till ett antal exotiska länder. Kaisa var pigg in i det sista och hade vid sin bortgång besökt 102 länder. Kaisa dog 2021.

078_Kjell-Åke_Almroth.jpg
Kjell-Åke Almroth

Medlem: #078

2019-2021

Kjell-Åke föddes 1950 och jobbade inom Telekom. Han reste också gärna med de Rosa Bussarna. Han hade vid sin bortgång besökt 134 länder. Kjell Åke dog 2021.

009 John Kennedy.jpg
John Kennedy

Medlem: #009

2002-2019

John föddes 1941 i Kanada och levde ett äventyrligt liv på sjön och som legosoldat världen över. Han upplevde saker få av oss andra kan drömma om. Eftersom han hade lite indianblod i sina ådror brukade han skämtsamt skriva under sina mejl med "Chief of all Chiefs & War Chief". John besökte 126 länder. Han dog 2019.

032 Signild Haake.jpg
Signild Haake

Medlem: #032

2010-2018

Signild föddes 1923 och var före pensionen verksam som lärarinna. Hon var klubbens enda hedersmedlem och valdes på årsmötet i Rättvik in med detta epitet. Trots hög ålder bevistade hon flera Stockholmsmöten. Hon besökte 110 länder. Signild gick bort 2018.

Bengt Adalberth

Medlem #004

1996 - 2015

Bengt föddes 1936 och bodde i Ängelholm. Han var entreprenör och arbetade bland annat med kycklinguppfödning (broilers). Han skrev boken "Spännande Ögonblick" om sina många resor. Bengt var med i Club100 från första början och var känd för sitt glada humör och sina kåserier. Han gick ur tiden 2015 med 104 besökta länder.

Mikael Passare

Medlem: #012

2003 - 2011

Mikael föddes 1959, bodde i Stockholm och var matematiker. Professor Passare brukade glatt leda utfrågningen av nya medlemmar på klubbens årsmöten. Hans hustru Galina är också med i klubben. Mikael dog på väg till klubbens årsmöte i Iran 2011 och var då tilltänkt som ny ordförande efter Gunnar Mattsson som deklarerat att han skulle dra sig tillbaka. Mikael besökte 154 länder.

Lars-Gunnar Friberg

Medlem: #021

2008 - 2010

Lars-Gunnar föddes 1935 och arbetade före sin pensionering som åklagare. Både hans fru Carin och son Ulf är med i Club100. Lars-Gunnar hann besöka 132 länder. Han gick bort 2010.

Erik Centerwall

Medlem: #003

1996 - 2009

Erik föddes 1936 och var till yrket sjöman.  Han var med i Club100 från första början. Hans sista resa med Club100 var årsmötesresan till Gabon 2009, samma år som han sedan avled. Vid sin död hade han besökt 103 länder.

Mats Blomkvist

Medlem: #005

1996 - 2009

Mats föddes 1949 och arbetade som sjöman och fastighetsskötare. Han bodde i Halland. Mats var med i Club100 från första början. Han gick ur tiden 2009 med 108 besökta länder.

Ulf Österberg

Medlem: #006

1996 - 1997

Ulf föddes 1945 och var med i Club100 från första början. Han hann bara vara med i klubben i ett år eftersom han dog redan 1997.

Bild saknas på Ulf Österberg.

Roland Nilsson

Medlem: #007

1996 - ????

Roland föddes 1936 och var med i Club100 från första början. Han var bara med på det allra första och konstituerande mötet i Önneköp 1996. Roland bodde i Kristianstad och var kongoveteran. Sista livstecknet från honom var 2003. Mycket mer än så om Rolands liv vet vi inte.

Roland står till vänster på denna bild som är den enda vi har på honom. Till höger står Bengt Adalberth.

bottom of page